Україна 2004 - Михайло Сабов
Уздоровлений Вiд Невриту Спини
i Свiдок Багатьох Чуд

Слава Iсусу Христу!

Оленко та Михайле Рожелюки!

    Приймiть нашi найщирiшi привiтання вiд вдячних Вам Iвано-Франкiвцiв за Вашу велику роботу в духовному вiдродженнi, змiцненнi у вiрi та численнi уздоровлення наших людей.

    Я, Сабов Михайло Василевич - викладач музичного училища, дуже вдячний Вам за допомогу i уздоровлення мене вiд невриту спини.

    Пiсля молебня до Божої Матерi (в Iвано-Франкiвському соборi), я пiдiйшов до п. Михайла поцiлувати медалик з Ґарабандалу. Я вiдчув велику дiю Святого Духа i дивне вiдчуття, яке словами описати неможливо. На протязi трьох днiв в мене були великi змiни в  органiзмi, навiть болi в областi спини, а потiм мiй фiзичний стан значно поправився. Тепер я можу переносити важкi предмети, рухатися i працювати на полi, а головне те, що моя вiра змiцнилася i я став духовно багатший.

    Крiм того, я був свiдком коли п. Олена i п. Михайло у м. Iв. Франкiвську 8.05.2004 р. в катедральному соборi молилися разом з отцем Каськом над хворими людьми.   Те, що я бачив на свої очi, просто описати неможливо, тому що ставалися такi чуда, що нiякiй логiцi й аналiзу не пiддаються. Я зрозумiв, що через цей поцiлунок Божої Матерi, Iсус може робити все, що Його попросять. Я бачив i був свiдком багатьох i багатьох чуд.

    З великою повагою i вдячнiстю до Вас,

Михайло Сабов
м. Iвано-Франкiвськ, Україна
23.10.2004 р. Божогоbacktop