Два Доручення Матерi Божої данi

Свiтовi в Ґарабандалi

18-го жовтня, 1961 р.- Мусимо робити багато жертв, багато покути й часто вiдвiдувати (Iсуса) в Пресвятих Тайнах. Але перше мусимо провадити добре життя. Якщо нi, на нас спаде кара. Чаша вже заповнюється i, якщо ми не змiнимося, на нас спаде дуже велика кара.
 
 

18-го червня, 1965 р.- Тому, що Моє доручення з 18-го жовтня не було виконано і не дано до вiдома свiтовi, Я повiдомляю вас, що це є останнє. Ранiше, чаша заповнювалася. Тепер вона переливається. Багато кардиналiв, багато єпископiв i багато священикiв є на дорозi до загибелi i ведуть за собою багато душ. Щораз менше ваги присвячується Євхаристiї. Ви повиннi вiдвернути гнiв Божий вiд себе своїми зусиллями. Коли проситимете Його прощення зi щирого серця, Вiн вам простить. Я ваша Мати, за посередництвом св. Архангела Михаїла, прошу вас, щоби ви поправили своє життя. Ви тепер отримуєте останнi перестороги. Я вас дуже люблю i не хочу вашого засуду. Молiться до Нас зi щирiстю i Ми вислухаємо вашi просьби. Ви мусите робити бiльше жертв. Думайте про страстi Iсусовi.


Пишiть до

The Workers of Our Lady of Mount Carmel - Canada
P.O. Box 76607
1661 Denison Street
Markham, Ontario, Canada
L3R 0N5
Тел: 416-238-6375 Факс: 905-430-9386
е:майл webmaster@ourlady.ca