PANNA MARIA KARMELSKÁ

Dve posolstvá pre svet od Panny Márie z Garabandalu, kde sa zjavovala pocas styroch rokov(1961 -1965)

18. október 1961 - Musíme prinásat vela obiet, vela kajúcich skutkov a casto navstevovat Najsvätejsiu Sviatost oltárnu. Predovsetkym vsak musíme viest dobry zivot. Ak nie, dopadne na nás trest. Kalich sa uz napaena, a ak sa nezmeníme, dopadne na nás velmi velky trest.

18. jún 1965 - Kedze môjmu posolstvu z 18. októbra nebolo vyhovené a nebolo dané svetu na známost, oznamujem vám, ze toto je posledné. Predtym sa kalich napaenal, teraz uz preteká. Vela kardinálov, vela biskupov a vela knazov je na ceste do zatratenia a berú so sebou vela dusí. Najsvätejsej Sviatosti oltámej sa pripisuje coraz menej dôlezitosti. Mali by ste svojim úsilím odvrátit od seba Bozí hnev. Ak budete prosit o Jeho odpustenie s úprimnym srdcom, On vám odpustí. Ja, vasa Matka, prostredníctvom sv. Michala archanjela vás prosím, aby ste polepsili svoje zivoty. Teraz dostávate posledné varovania. Velmi vás milujem a nechcem vase zatratenie. Modlite sa k nám úprimne a my vám splníme vase ziadosti. Mali by ste sa viac obetovat. Rozjímajte o Jezisovom umucení.