Udalosti z Garabandalu


Návšteva anjela

San Sebastian de Garabandal je malá dedinka pozostávajúca z 80 skromných obydlí, rozkladajúca sa v Kantabriankych horách na severozápade Španielska.

18.júna 1961, štyri dievčatá, Mari Lori Mazon (12), Jacinta Gonzalez (12), Mari Cruz Gonzalez (11) a Conchita Gonzalez (12), sa hrali na periférií dedinky, kedˇ začuli zvuk akoby zahrmelo.

Zrazu tam pred nimi stal belostný anjel. Nič nepovedal a rýchlo zmizol. Bledé a zjavne otrasené dievčatá utekali do dedinského kostola a zjavenie sa čoskoro stálo známym. Počas nasledujúcich dvanásť dní sa im anjel zjavil ešte niekoľkokrát a potom, 1. júla, po prvýkrát prehovoril. Oznámil im, že nasledujúceho dňa Prehlahoslavená Panna sa zjaví ako Panna Mária karmelska.


Panna Mária sa zjavuje deťom

    Novina sa rýchlo rozširuje. 2.júla medzi početnými návštevníkmi bolo mnoho kňazov, ktorí sa pripojili ku vidiečanom, aby boli svedkami tejto veľkej udalosti.

Asi okolo 6. hodiny večer deti išli na miesto, kde videli anjela. Tu sa im teraz zjavila Prehlahoslavená Panna Mária s anjelom na každej strane. Spoznali, že jeden z anjelov bol ten, ktorý sa im zjavoval (neskôr ho identifikovali ako Svätého Michala Archanjela) a druhý vyzeral rovnako. Nad Pannou Máriou bolo veľké oko, o ktorom si deti mysleli, že to je Božie oko. Rozprávali sa otvorene a priateľsky s nebeskou Matkou a modlili sa ruženec v jej prítomnosti. Počas dˇalšieho roka a pol sa im zjavila stovky krát.Vnútorné volanie predchádza extázam

Víziám dievčat predchádzali tri vnútorné volania, pričom každé nasledujúce bolo silnejšie. Po treťom volaní utekali do doliny, kde prvýkrát začali videnia, tu prudko padli na kolená na drsné skaly a vošli do nebeskej extázy. Hlavy mali naklonené dozadu, zornice roztiahnuté a z ich tváre vyžaroval anjelský pokoj. Boli necitlivé na pichnutie, popálenie, fyzický kontakt alebo reflektory, ktoré im svietili priamo do oči. Ich telesná váha sa zmenila natoľko, že dvaja dospelí muži mali veľký problém zdvihnúť jedno 12-ročné dievča, hoci ony sa navzájom boli schopné zdvihnúť bez námahy, aby pobozkali Pannu Máriu.


Extatické chodenie a pády popierajú prirodzené zákony

    Kedˇ zjavenia pokračovali, začali sa objavovať aj nové úkazy. S hlavami naklonenými dozadu, neschopné vidieť kade išli, dievčatá v extáze pochodovali ruka v ruke bez najmenšej ťažkosti či už dopredu alebo dozadu cez veľmi nebezpečný terén a niekedy takou obrovskou rýchlosťou, že ani tí, ktorí ich sledovali, bežiac naplno za nimi, neboli schopní držať krok s nimi. Počas týchto extatických "letov" sa dokázali okamžite zastaviť, poprúc všetky zákony fyziky, pričom zástup, ktorý za nimi bežal ako rútiace sa auto, ktoré sa chce so škripotom zrazu zastaviť, preletel pomimo nich. Po tomto vizionárky neboli ani zadychčané, ani spotené, a ich tep bol normálny.

   Začalo sa stavať, že dievčatá začali mať v extáze udivujúce pády spoločne alebo jednotlivo. Niekedy spadli priamo dozadu, nehybne ako doska, bez toho, aby zohli nejakú čast svojho tela alebo použili ruky ako oporu pri padnutí. Hlasný úder pri dopade na zem naľakal divákov, ale vizionárky sa nikdy neporanili.

Z tejto pozície boli schopné sa zodvihnúť bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom podopierali. Pri týchto hromadných padnutiach boli popisované svedkami ako "nádherné sochy" a ich šaty nikdy neboli necudne alebo neslušne uložené.Kňaz jezuita tiež vidí Pannu Máriu a vidí už aj veľký zázrak

    Jedným z mnohých kňazov, ktorý bol svedkom garabandalských udalostí, bol O. Luis Maria Andreu, mladý profesor teológie z Ona v Španielsku. V noci, 8. augusta 1961, pozorujúc vizionárky vo vytržení, O. Luis zakričal štyri krát "Zázrak!"  Na ceste domov s priateľmi vtedy neskoro v noci a kedˇ už bolo nad ránom zvolal, "Aký nádherný
dar som dostal od Panny Márie! Aké šťastie mať takú Matku v nebi… Dnes je najšťastnejší deň môjho života!" Krátko na to, ako to dopovedal, sklonil svoju hlavu a prešiel z tohto života do druhého.

V nasledujúcom zjavení Panna Mária povedala vizionárkam, že O. Luis videl ju a dopredu už videl veľký zázrak a že zomrel od radosti.Panna Mária bozká náboženské predmety

   Kedˇ svedkovia počuli, že Panna Mária chcela pobozkať náboženské predmety, mnoho ružencov, medailí, krížikov a svadobných prsteňov dali vizionárkam, aby to dali Panne Márii. Casto dali predmety vizionárkam takým spôsobom, že tie sotva mohli vedieť, komu patria. Veci položili na stôl vtedy, kedˇ tam vizionárky neboli, alebo im ich dali osoby iné, než ktoré ich vlastnili. Ale v extáze, vedení Pannou Máriou, nikdy sa nepomýlili, a stále vrátili svadobné prstene a ostatné predmety správnej osobe. Pri poslednej návšteve Garabandalu Panna Mária povedala Conchite, "skrze bozk, ktorý som dala na tieto predmety, môj Syn urobí zázraky...". Tento sľub bol vyplnený mnohými údajnými uzdraveniami po celom svete.


Zázrak viditeľného prijímania

        Aby sme dokázali nadprirodzený charakter týchto udalostí, Svätý Michal povedal Conchite, že v určitom čase, neviditeľné prijímanie, ktoré jej dával, bude viditeľné na jej jazyku. Skoro ráno, 19. júla 1962, odišla z domu vo vytržení, otočila sa za rohom a padla na kolená v priľahlej ulici. Kedˇsa zástupy tlačili okolo nej, vyplazila jazyk a tí, ktorí boli veľmi blízko potvrdili, že nič nemala na jazyku a ústa mala prázdne. Potom, rýchlejšie ako oko môže vidieť, žiarivá biela hostia sa zjavila na jej jazyku. Amatér s kamerou, ktorý bol od nej iba niekoľko decimetrov a iba so žiarovkovým osvetlením dokázal nafilmovať momenty zázraku.
   

Udalosti nemajú prirodzené vysvetlenie 


  Vizionárky v extáze boli pozorne sledované vynikajúcimi doktorami a psychiatrami. Jeden detský špecialista potvrdil, že dievčatá boli vždy úplne normálne a že tieto extázy nespadajú pod nijaké známe fyziologické úkazy. Dr. Richardo Puncernau, vedúci španielsky neuropsychiatrista prehlásil, "Ciste z vedeckého hľadiska, nikto nemôže poprieť možnosť nadprirodzenej príčiny všetkých týchto úkazov." Dr. Garcia Riuz a dr. Ortiz Gonzalez povedali, " Mlčať by bola opravdivá vedecká zbabelosť… nenachádzame nijaké presvedčivé vysvetlenia na takéto úkazy ".


Vizionárky dnes

  Tri zo štyroch vizionáriek sa vydali za američanov a žijú v U.S.A. Viedli príkladný kresťanský život úplne oddaný ich povolaniu ako manželky a matky. Conchita má 4 deti, Mari Lori 3 a Jacinta, jedno. Mari Cruz je tiež vydatá, žije v Španielsku a má 4 deti.
  
Preklad: Valeria Berdenits,
Toronto