Bozk Panny Márie

    Pobozkanie predmetov sa zacalo na pociatku zjavení a Panna Mária Karmelská z Garabandálu ich pokladala za zivotne dôlezité. Bozkala ruzence, kríziky, medajlky a sobásne prstene. Medzi tymito sviatostinami boli aj misaly. Panna Mária svojím dychom obracala strany, ked ich bozkala. To znamená, ze pobozkala vsetky strany. Vyslovnou prícinou jej poslednej návstevy v Garabandále 13. novembra 1965 bolo pobozkanie predmetov.

    Mesiace dopredu, Panna Mária povedala Koncite (hlavnej vizionárke), ze pobozkanie predmetov sa stane pri sosnách. Povedala Koncite, aby ich porozdávala, lebo majú velkú dôlezitost.

    Tieto veci sa nevyznacujú iba tym, ze ich pobozkala Panna Mária, ale boli k nim pridmzené dve osobitné milosti:
 

Panna Mária povedala:

     1.   ,, Prostredníctvom bozku, ktory som dala na tíeto veci, môj Syn bude robit zázraky. -Rozdajte ich ostatnym."
    2. ,,Tí, ktorí ich s vierou a náboznostou budú nosit, odcinia svoi ocistec na zemi."