Kedy sa stane Zázrak?

Mnohí, ktorí veria v udalosti v Garabandale, sa snažia vediet´, kedy sa stane prorokovaný Zázrak, ale neuvažujú o veciach, ktoré predpovedala Panna Mária a ktoré ho majú predchádza?. Nasledujúce interview s otcom Francoisom Turnerom, slávnym garabandalským historikom, nám ich trochu osvetlí.

* Niektorí l´udia, o ktorých sa zdá, že sú celkom dobre o Garabandale informovaní, si mysleli, že sa Zázrak stane v roku 1984. Ako mohli očakávat´ Zázrak, ked´ sa ešte iné udalosti, predpovedané Pannou Máriou, nestali?

- Ctitelia Garabandalu by si mali pripomenút´ najskôr nasledujúce fakty:

1) Zázrak sa stane vo štvrtok o 20.30 večer.

2) Bude to v marci, apríli alebo máji.

3) Stane sa medzi siedmym a sedemnástym v mesiaci (tieto dva dni nepočítajúc).

4) Bude to na sviatok mučeníka Eucharistie. Nebude to Španiel. Jeho meno je nezvyčajné (aspoň v Španielsku).

5) Zázrak sa stane náhodou v ten istý deň ako zriedkavá, dôležitá a šťastná udalosť v Cirkvi a v kresťanskom svete.

• Nemá dostať pred Zázrakom biskup v Santanderi osobné znamenie, ktoré spôsobí, že zruší zákaz pre kňazov, aby mohli ísť do dediny?

• Áno, a biskup vie, že to bolo ľud'om oznámené. Bude to nadprirodzené? Niektorí si myslia, že áno, niektorí majú iný názor. Conchita povedala, že to bude veľký dôkaz.

• Mari Loli povedala, že pred Zázrakom bude vo svete dominovať komunizmus. Môže sa povedať, že komunizmus teraz vo svete dominuje?

- Rozširuje sa. Nie je možné si domyslieť do akého rozsahu to môže narásť, než sa stane Zázrak.

* Marí Loli tiež povedala, že krátko pred Varovaním bude pre kňazov veľmi ťažké slúžiť svätú omšu. Môže sa konštatovať, že táto situácia už nastala?

- Ešte sme nedosiahli ten stav.

* Cochita povedala, že Blahoslavená Panna umožní nejaký čas pred Zázrakom, aby sa posolstvo s povelením Cirkvi mohlo rozšíríť. Mohli by ste povedať, či už máme toto povolenie?

- Máme ho. Celá časť knihy Kanonického práva, ktorá hovorí o cenzorstve kníh (kánony 1384 až 1405), bola v roku 1966 zrušená pápežom Pavlom VI. Ked´ Svätú Stolicu žiadali o zrušenie kánona 1399, ktorý sa týka súkromných zjavení, Svätá Stolica povedala „áno" v roku 1967. Pretože to má povahu všeobecného práva, o žiadne povolenie teraz netreba na tomto poli žiadať, ani žiadny dekrét ich nemôže právoplatne zakázať. Svätá Stolica však samozrejme pripomína, že viera ani morálka nesmú byť ohrozené. To zahr´ňa píné prijatie celého učenia Církvi, najmä koncilu a Jána Pavla II. Pretože nikto nemôže tvrdiť, že posolstvá z Garabandalu sa rozchádzajú s učením Cirkvi, potom tu nie je žiadny problém. Clovek nemusí byť špecialistom v Kanonickom práve, aby im rozumel.

* Pred Zázrakom musí byť splnená d´alšia podmienka, a to je všeobecný odpad od viery.

Súhlasíte, že toto sa ešte nestalo?

- Istotne. Je nepochybné, že táto eventuálna neviera spomenutá vizionárkamí, bola predpovedana, že nastane, a že Conchita o nej vedela už pred dvomi rokmi a tromi týždňami predtým, ako sa dozvedela o Varovaní. Conchita tiež v decembri 1962 povedala, že pred Zázrakom bude väčšie množstvo falošných zjavení na celom svete. Prečo ich Boh dopúšťa? Aby diabol mohol zastrieť pravé zjavenia v mysliach mnohých (vid' Mt 24:24). Použil som prítomný čas „prečo ich dopúšťa" lebo už začali.

časopis Garabandal, USA