Wiadomosci Dla Całego Swiata

Dwie wiadomosci podała dla całego swiata pani z hiszpanskiej miejscowości Garabandal gdzie się okazywała przez cztery Ihta (1961-65).

18 pażdziernika 1961 roku-Musimy podjąć wiele ofiar i poświęceń, wiele pokutować i odwiedzać często Najświętszy Sakrament. Ale przede wszystkim musimy wieśc dobre życie. Jeśli tego nie uczynimy to spadnie na nas kara. Kielich już się dopełnia i jeśli się nie nawrócimy to ogromna kara nas nawiedzi.

18 czerwca 1965 roku-Ponieważ nie podporządkowano się mojemu orędziu z 18-go (osiemnastego) pażdziernika i nie zostało ono ogłoszone światu, oświadczam wam, że to teraz jest ostatnim orędziem. Przedtem kielich dopełniał się. Zaś teraz jest już przepełniony nad miarę. Wielu kardynałow, biskupów i księży jest na drodze prowadzącej do wiecznego zatracenia i pociągają za sobą wiele dusz. Coraz mniej się docenia Eucharystię. Winniście odwrócić od was gniew Boży przez wasze starania. Jeśli szczerze, z całego serca, będziecie prosić Boga o przebaczenie On wam przebaczy. Ja, Wasza Matka, za pośrednictwem Świętego Michała Archanioła proszę was: zmieńcie wasze życie. Otrzymujecie teraz ostatnie już ostrzeżenia. Ja was bardzo kocham i nie chcę waszego potępienia. Módlcie się szczerze do Nas i My wysłuchamy waszych próśb. Niech w waszym życiu będzie więcej poświęcenia i ofiary. Myślcie o męce Jezusa Chrystusa.