Cikk Australia Garabandal Magazine részére
Dr. Michael Rozeluk
The Workers of Our Lady Canada
http://www.ourlady,ca

Éld és terjeszd az üzenetet!

    Már nagyon sokszor volt szó Garabandal üzeneteiről s tartalmukat illetően nincsen sok mondanivalónk. Közel 40 éve történtek s most várakozunk. De ha nem ismételnénk meg ezeket az ünnepeket, és nem emlékeztetnénk a csodálatos és állandó üzenetekre amelyeket a Miasszonyunk Mária tett, elfelejtkeznénk róluk és hanyagok lennénk. Mi is azt mondanánk, mint sokan a bibliában foglalt csodás gyógyulásokr6l: „O, Jézus csodás gyógyításai kétezer évvel ezelőtt történtek és nincsen ebben már semmi új." De Garabandal üzenete és Mária igérete éppen olyan eleven mint akkor volt. Jézus ugyanolyan szerető módon gyógyít ma is, mint akkor. A probléma velünk kezdődik és velünk végződik. Miért?

    Mivel sokan közületek hallották és olvasták hogyan gyógyultam még 1994-ben Garabandalban, ezt most nem akarom újra elismételni (ölvasható a www.ourlady.ca weboldalon, Recent Graces cimszó alatt). Azóta a mi életünk drámaian és elképzelhetetlenül megváltozott. Feleségem és én hálálkodunk amíkor csak tudunk, minden egyes alkalommal Istennek és a Miasszonyunknak ezért a csodálatos és nagyszerű ajándékért. Váratlanul több kegyelem és meglepetés várt ránk és sokan másokra is. Nagyon kevéssé voltunk tudatában annak, hogy ennek a Miasszonyunk által megcsókolt medálnak az útján azok a kegyelmek újra és újra kiáradnak másokra a mi imánkon keresztül. De valóban szeretni kell nem csak a mi Urunkat, hanem a mi Asszonyunkat is. Arra kértek bennünket, hogy jöjjünk előadást tartani Garabandalról. Eljöttünk. A legfontosabb arról beszélni, amit a Miasszonyunk mondott abban a kicsi faluban. Rendszeresen gyóntunk, templomba jártunk, szent áldozáshoz járultunk, imádkoztunk papokért, imádkoztunk előadásainkra menet, imádkoztunk beteglátogatásra menet. Követtük a tanitasait ott a faluban. És képzeljétek, csodálatos dolgok történtek! Miféle dolgok? Meglepetések, csodás és azonnali gyógyulások. Helyi papjaink és püspökeink hallottak ezekről a gyógyulásokról. A nép hallott róluk. De mint mindennek, ennek is van ára.

    Mi ez az ár? Szomorú és szerencsétlen dolog látni, hogy az eberek mennyi, de mennyi szükségtől szenvednek. Akár öregek, fiatalok vagy betegek (fizikailag, szellemileg, vagy másképpen). De túl sokan közülünk nem hiszik el, sőt nem is akarnak arról tudni, amit az egyház felajánl nekünk. Elfelejtkezünk róla, megrögződünk szokásainkban, vagy egyszerűen nem érdekel bennünket a dolog. A magunk útját akarjuk járni, és csak ez érdekel minket! Az elmúlt években, amikor kértek minket, hogy tartsuk az érmét az emberek feje fölé és imádkozzunk, akkor válaszokat kaptunk kéréseinkre. Szavainkra, hogy mikor gyóntak utoljára, ilyen válaszokat kaptunk: „Én közvetlenül az Úristennek gyónok." , vagy: „De én szent áldozáshoz járulok minden vasárnap!", vagy: „Nekem nem kell papokhoz mennem gyónni!" . Kérdezzétek meg magatoktól: ezt mondta a Miasszonyunk Garabandalban? Nem. Nem ezt. A magunk feje után akarunk menni.

    Vakok vagyunk. Néha az emberek meg akarják csókolni, vagy kézbe akarják venni a csodás érmet, mint egy amuettet, vagy egy szerencsét hozó nyúllábat. Pedig nem az! S akkor az Úristen megnyitja szemünket erőteljes módon. Igen, Istek a saját útján és önmaga idejében gyógyit De naiv módon követelni, hogy a mi tetszésünk szerint járjon el, az túl sok.

    „Kérjetek és megadatik nettek!" Igen, ezek az Úr szavai és ez valóban igy is van. Ha az Egyház tanitása szerint kértek és azzal egyetértésben, aszerint, amit Jézus tanított nekünk, akkor Isten kegyelme valóban ránk száll. Kérdezhetnétek, hogy lehet, hogy mi szemtanúi voltunk ezeknek az eseményeknek, ti pedig egyet sem láttatok.

    Miket láttunk mi? A következőket, amelyeknek papok és a nép voltak szemtanúi különböző templomokban, különböző helyen, különböző körülmények közt. 1994 óta tanúja voltunk olyan betegségekből való meggyógyulásnak, mint. pl. agyrák (a kisagyban - gyógyíthatatlan), a gerinc csigolyák sorvadása, reumatikus izületi gyulladások. Láttunktörött medence csonttal beteget, aki meggyógyult és azonnal sétálni tudott, eltört gerincű embert, aki azonnal felegyenesedett fájdalom mentesen. Láttuk hindu, muzulmán, egykori kommunista személyek katolikus hitre térését, csontkinövések miatt járni nem tudó betegek gyógyulását, krónikus fejfájások megszűnését, dohányzás azonnali abbahagyását, hányás és szédülés megszűnését. Tanúja voltunk annak, hogy egy fiatal fiú fehérvérűsége megszűnt, idült hátproblémák meggyógyultak, pánik rohamok megszűntek, ahol az orvosok nyomorék csecsemő születését jósolták, egészséges gyermek született, leállt vesék három hónap után újra normálisan működtek. Egy vak személy visszanyerte látását (és máig jól lát), egy nő apáca lett... És sorolhatnánk vég nélkül. Mindezek imádság eredményeképpen történtek, a garabandali medál használata után. Sok történet olvasható a weboldalunkon, de a többségük nincsen rajta.

    S még mindig hiszünk? Elmondom nektek egy férfi történetét, aki mostanában gyógyult meg. (Hamarosan közlésre kerül a weboldalunkon.) Kb. évvel ezelőtt, a heti gyógy-szertartás alatt egy testes férfi jött megcsókolni garabandali érmémet, és imáinkat kérte. 53 éves vök és bottal járt nagy nehezen. Ahogyan állt elöttem, a szivére helyeztem a medált és mondtam neki, hogy fájdalmai vannak. Akkor váratlanul „was slain in spirit", ahogy mondják, és összeesett. Az imákat folytattuk érte mialatt a gyülekezet a rózsafuzért mondta. Másokhoz léptem, akik szintén meg akarták tiszteni az érmet. S akkor, miközben András atyához beszéltem, legnagyobb csodálkozásunkra láttuk ezt a férfit, amint felesége társaságában, botjával a levegőben hadonászva fel s alá sétálgat a folyosón. 25-35 szemtanúja volt ennek. Hozzá siettünk, hogy medtudjuk mi történt. Elmesélte, hogy az utóbbi 9 évben rettenetes fájdalmak gyötörték, járni alig tudott. Dolgozni sem tudott. Nem akart idejönni, de felesége és barátai ragaszkodtak ehhez. Nem gondolta, hogy bánni is fog itt történni. Nem hitt a csodában. Amikor az érem megcsökolása után leült, azt vette észre, hogy a nagy fájdalom, ami évek óta gyötörte, hirtelen megszűnt. De nem csak ez a csoda történt vele. 5 évvel ezelőtt szívműtéten esett át, és operáció közben a kéz és láb idegei megsérültek. Ennek eredményeképpen minden erejét elvesztette. Egy üres poharat nem tudott a kezében tartani, mert az kicsúszott belőle. Közölte velünk, hogy ez most mind egyszerre elmúlt! Mindnyájan boldogok voltunk. Kiment a templomból és mindenkivel kezet rázott és járt-kelt, sétált.

    A következő héten is visszajött a templomba. Az utána követkéz i héten elújságolta, hogy 9 év után visszatért dolgoziú. Fájdalma elmúlt és jobb katolikus lett. De néha, mikor jobban érezzük magunkat, más gondolatok férkőznek agyunkba. Igy történt ezzel az emberrel is. Hosszú ideig nem láttuk őt. Mások mondták nekünk, hogy igen, jól van és keményen dolgozók. Hónapokteltek el, s akkor legnagyobb megdöbbenésünkre hallottuk, hogy hirtelen meghalt. Hogyan? Mikor? Miért?

    Nyilvánvalóan sokat gondolkodott gyógyulása óta, és a csodát -ligy hallottuk -, saját erejének tulajdonította. S akkor ismét Isten ideje lépett közbe, és - mint derült égből mennykőcsapás -, újból megbetegedett Kórházba került, ahol rakosódást fedeztek fel nála. Ö megnyugtatott mindenkit, hogy ne aggódjanak, egyszeri már meggyógyitotta magáig most is megfogja. Napokon belül meghalt. Szerencsétlen ember! Ostoba ember! Hányszor kell, hogy Isten megmutassa szeretetét gyermekei iránt, mi mégis cserben hagyjuk őt!

    Kérdezhetjük, hogy miért tette ezt. Hány embert gyógyított meg az Úr Jézus és hányan jöttek vissza hozzá megköszönni? Egy leprás jött vissza a tizből? Igy van ezekkel a gyógyulásokkal is. Kb. tízből egy gyógyult tájékoztat bennünket. Még kevesebbnek van meg a bátorsága, hogy leírja gyógyulása történetét, hogy mások is olvassanak róla. Egy hölgy mondta nekem, hogy azért nem írhatja meg, vagy mondhatja el a történetét, mert mások, a barátai azt gondolják, hogy megbolondult Másvalaki azt mondta, hogy a papja mondta neki, hogy gyógyulásának története bár őszinte és valós, csak neki szól, senki másnak Egy másik elmesélte gyógyulása történetét, erre ismerősei támadták és gúnyt űztek belőle, mondván, hogy sohasem volt lymphomával beteg, csak képzete beteg volt. Ébredjetek fel, kedves barátaim! Ő az egyetlen, aki számit, az Úr Isten! Mikor fogadjuk el végre, hogy az Ő törvénye nem lehet alku tárgya. Isten törvényét nem lehet megváltoztatni, úgy, ahogy nekünk tetszik, azért, hogy kényelmebb legyen számunkra. Ezt sohasem lehet megtenni! Tegyetek úgy, ahogyan azt a Garabandali Miasszonyunk kérte tőlünk! Éljetek Garabandal üzenetei szerint és Isten kegyelmét tapasztalni fogjuk.

    Egy pap barátom fordult hozzám a következő szavakkal: „Dr. Michael, hosszú idő óta ismerlek, még a baleseted előttről. Tudom milyen súlyos fájdalmaid voltak. Elhiszek mindent, amiről beszámoltál és a sok csodás gyógyulást, amelyeknek tanúja voltál. De 25 éve vagyok pap, és sohasem láttam olyanokat, mint te. Miért?" Gondolkodás nélkül a szemébe néztem és ujjammal a szivére mutattam, s azt mondtam neki: „Atyám, itt kell érezned." Először egy kicsit zavarban voltam azért amit tettem, de aztán rájöttem, hogy bár lényegében jó pap volt, mégis segítségre volt szüksége ott, a szivében. Rájöttem, hogy érte is imádkoznom kell, úgy, ahogy a Garabandali Miasszonyunk mondta. Benneteket is, mindegyikötötek kérlek..... nyissátok meg sziveteket! Itt van-e a szivetekben, ahogy azt a Miasszonyunk akarja, vagy még mindig azt hiszitek, hogy magatok is megtehetitek? Garabandal üzenete és az Ö csókjának üzenete itt, és ma is él. Éljétek és terjesszétek, és az Isten kegyelme veletek is lesz!

    A világnak legalább 2/3 része nem hallott Garabandalról. Igen, sokat beszéltek róla, de hányan hallották azt meg? Az a sok millió ember, atik a vasfüggöny mögé voltak bezárva csak mostanában szerezhetnek tudomást Istenünkről, a Szüz Anyáról és a garabandali üzenetről. Őket is el kell érni.

    Még több embernek kell tudnia ezekről a történetekről és Garabandal üzenetéről. Terjesszed őket teljes szivedből a földgömb minden zugában! Ő mindtiyájunkért jött-tegyétek az embereket hívőkké! Imádkozzatok mindezekért, az hogy az Úr Isten világosságát a Szűz Anyánknak a szivén keresztül lássák.

2002. március 15.

Dr. Michael Rozeluk

The Workers of Our Lady Canada
http://www.ouilady.ca
e-mail: drmike@ourlady.ca

back to indextop