MI TÖRTÉNT
GARABANDALBAN?

A magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá.
A cimlap képe Jacintát, Conchitát és Lolit ábrázolja elragadtatás közben.

ALAPELVEK

az ilyen természetû kinyilatkoztatásokra vonatkozólag:

    1. Ha azok tartalma megegyezik hitünk tanításával, a püspök ítéletét tiszteletben tartva, hihet vagy kételkedhet bárki azok isteni eredetében aszerint, hogy kellõ tanulmányozás után mi látszik számára valószinûbbnek.

    2. A püspök engedélye szükséges azonban ahhoz, hogy ilyen helyeken kápolnát építhessenek, misézhessenek, új természetû ájtatosságokat vezessenek be, vagy hivatalos egyházi zarándoklatokat vezessenek. Magánszemélyként azonban bárki felkeresheti az ilyen helyeket, és ott az Egyháztól jóváhagyott imákat (pl. rózsafüzért) végezheti.

    3. Az Egyház 1966-ban megszüntette az ilyen könyvek kiadására és olvasására vonatkozó tilalmakat. (Index — 1399. és 2318. kánon) Lásd: A.A.S. 1966 dec. 29-i számát.

    4. Az Egyház 1975 március 19-én lehetõvé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását. Az Imprimatur-ra csak akkor van tovább is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templom elõcsarnokában árusitják. Lásd: L'Osservatore Romano angol kiadásának 1975 április 24-i számát.

    A lelkiélet rendkívüli jelenségeire vonatkozó tudnivalókat és azok megítélésének szabályait lásd a Lelkiéletünk harmadik kötetében.


Tartalom 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

.